Wednesday, June 15, 2005

Vaite da lingua
¿Que nos está pasando aos galegos e galegas? ¿Por que queren que o galego desapareza canto antes? Non o sabemos con seguridade pero dende logo, a castelanización global aumenta, aumentan os casos de diglosia, aumenta... Debemos concienciar a eses que consideran o galego unha lingua de segunda, eses que senten prexuízos por ser idioma de emigrantes...
Por iso todos nós temos que poñer algo da nosa parte, defendendoa con unllas e dentes, para que non logren o seu obxectivo. As linguas son a maior riqueza que pode ter un país, aínda que como dixo Castelao, consideren o mito de Babel un castigo.

Friday, June 03, 2005

Hai que botalos e nada máis
A Mesa pola Normalización Lingüística presentou a campaña informativa sobre os resultados educativos e culturais do goberno Fraga no relativo ao idioma galego. O Presidente da Mesa, Carlos Callón, insistiu en que os datos manexados “non son unha valoración ou suposición da Mesa senón que son datos do Instituto Galego de Estatística e do Mapa Sociolingüístico”. Estes datos negativos para o noso idioma evidencian a deixadez de funcións institucionais e do incumprimento sistemático das súas obrigas por parte da Xunta de Galiza no relativo á lingua que nos une.A política lingüística do Partido Popular foi, para o idioma galego, un fracaso pensado e buscado. Despois dos mandatos de Manuel Fraga Iribarne non poden mostrar resultados favorábeis porque non os teñen. A política do goberno galego nestes anos é equiparábel na súa incompetencia á practicada noutros ámbitos. O desacerto e a ineptitude coa que nos gobernaron fixeron que se perdese presenza pública da nosa lingua en moitos campos e que se acelerase a ruptura da transmisión entre xeracións. Bo exemplo desta “nefasta política” é o ralentizado Plano Xeral de Normalización Lingüística, aprobado no Parlamento galego o ano pasado e do cal non se aplicou nin unha soa medida.Analizados e vinculados datos económicos con datos lingüísticos, vemos como Cataluña e Euskadi lograron afortalarse nestes anos, facendo progresar as súas economías e as súas linguas propias. Galiza, no mesmo período, agrandou a súa distancia económica con Cataluña e Euskadi, ao mesmo tempo que sufriu perdas históricas para a súa lingua propia.Existe outro xeito de ver e tratar o principal sinal de identidade de Galiza. Precisamos de políticas comprometidas e eficaces que muden a desfeita realizada polo actual goberno.Nesta campaña informativa, A Mesa distribuirá 20.000 cartaces e 50.000 autocolantes co lema: A AUTÉNTICA POLÍTICA EDUCATIVA E CULTURAL DE MANUEL FRAGA IRIBARNE: A MAIOR PERDA DE FALANTES DE TODA A HISTORIA DO GALEGO PRODUCIUSE DURANTE OS SEUS MANDATOS.A NOSA OPINIÓN
Pensamos que unha persoa de 83 anos non está o suficientemente capacitada como para dirixir un goberno. Fraga debería estar xogando á petanca no canto de ocupar o poder.
Por iso, ante as próximas eleccións, pedimos o voto para os demais partidos. É a única opción se queremos que Galiza avance; alcance un papel relevante no mundo e o galego se consolide como lingua. HAI QUE BOTALOS E NADA MÁIS!!

Wednesday, June 01, 2005

Poema de Rafa Villar

Vimos do vento, das nubes e da chuvia,
fillos que somos do último inverno
fillos do frío e da xeada,
de rostros gravados en dura pedra.
Rafa Villar
Navegamos insomnes en antigos veleiros
por mares imposibeis
coa rosa dos ventos
dos nosos corazóns.
Rafa Villar

Friday, May 13, 2005

Emigrantes

Este ano o día das Letras Galegas homenaxéase a Lorenzo Varela, que foi o fundador das Mocidades Galeguistas e activista social. A continuación imos analizar un dos seus poemas titulado Emigrantes, onde trata o problema da emigración que tantos galegos viviron nun pasado.
É posíbel que el mesmo se sinta identificado co contido deste poema posto que pasou boa parte da súa vida no exilio. Ademais intenta expresar con palabras que se sentiu como un estranxeiro, nun país descoñecido, lonxe da súa terra que é Galiza. Prentende afirmar que os galegos son mellores persoas que a xente de fóra.
Nun dos versos que incorpora este poema di "e millor que ser galego ser porco, cabalo ou can". Dende o noso punto de vista expresa que os galegos son tratados peor ca animais en terras alleas, expostos a condicións infrahumanas.

Friday, May 06, 2005

Zenzar

Esta é a letra dunha canción que pertence ao grupo ZENZAR de Ordes. Nestas trata temas de denuncia social.
Queren afundirme porque consigo cousas
que a eles non lles interesa
porque me saudan cun falso sorriso
en realidade o que pretenden é enterrarme en vida.
Non me importa vaia onde vaia
haberá algún sitio ao que chamar fogar
non importa caia onde caia
atoparei un sitio onde descansar.
Queren afundirme porque teño ideas
que para eles son nocivas
porque pretenden marcar o teu camiño
rebelión non sigas a súa liña.
Non me importa vaia onde vaia
atoparei un sitio ao que chamar fogar
non importa caia onde caia
sobrame un brinco para me levantar.
Toda a vida malatrada
xa non aguanta nin un día máis
Toda a vida manipulada
xa non aguanto nin un día máis.
Parece sumisa, non vexas a cordas
deses que malatratan, deses que te atan
racha coas andraxes, racha coa historia
dos acomodados na inxustiza.

Friday, April 29, 2005

A fondo
Ola! Somos as lamancheghas. Sí, sí, eses bichos negros que se arrastran e van deixando as súas pegadas cun camiño de baba. Nesta páxina imos tratar temas de todo tipo, pero sempre interesantes. Imos revolucionar o mundo da tecnoloxía coas nosas plalabras.